ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4.21 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.21 tr 204 SBT Toán 12

Tìm nghịch đảo của số phức sau
a) \({\sqrt 2  - i\sqrt 3 }\)

b) \(i\)

c) \({\frac{{1 + i\sqrt 5 }}{{3 - 2i}}}\)

d) \({{{\left( {3 + i\sqrt 2 } \right)}^2}}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(\frac{1}{{\sqrt 2  - i\sqrt 3 }} = \frac{{\sqrt 2  + i\sqrt 3 }}{{2 + 3}} = \frac{{\sqrt 2 }}{5} + \frac{{\sqrt 3 }}{5}i\)

b) \({\frac{1}{i} =  - i}\)

c) \(\frac{{3 - 2i}}{{1 + i\sqrt 5 }} = \frac{{\left( {3 - 2i} \right)\left( {1 - i\sqrt 5 } \right)}}{{1 + 5}} = \frac{{3 - 2\sqrt 5 }}{6} - \frac{{3\sqrt 5  + 2}}{6}i\)

d) \(\frac{1}{{{{\left( {3 + i\sqrt 2 } \right)}^2}}} = \frac{1}{{7 + 6i\sqrt 2 }} = \frac{{7 - 6i\sqrt 2 }}{{121}} = \frac{7}{{121}} - \frac{{6\sqrt 2 }}{{121}}i\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.21 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)