YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 104 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD tâm O và có SA = SB = SC = SD. Chứng minh rằng:

a) Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

b) Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD) và đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Vì SA = SC ⇒ tam giác SAC cân đỉnh S, mặt khác O là trung điểm của AC

\(\Rightarrow SO\perp AC\)

Tương tự \(SO\perp BD\)

Suy ra \(SO\perp (ABCD)\) (đpcm) 

Câu b:

* Ta có \(SO\perp AC\) và \(BD\perp AC\) (hai đường chéo của hình thoi)

\(\Rightarrow AC\perp (ABD)\)

+ \(AC\perp BD\) (đường chéo hình thoi)

+ \(AC\perp SO\)

+ BD cắt SO trong (SBD)

* Ta có:

+ \(BD\perp AC\)

+\(BD\perp SO\)

+ AC cắt SO trong (SAC)

\(\Rightarrow BD\perp (SAC)\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 104 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON