Hỏi đáp về Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Hình học 11

Nếu các em có những khó khăn về bài tập liên quan đến Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng từ bài tập SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (7 câu):

 • Đan Nguyên

  Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a; SA⊥(ABCD) và SA=\(\dfrac{a\sqrt{6}}{3}\)

  a) chứng minh BD⊥SC

  b) Chứng minh BD⊥(SAC)

  c) tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 3.21 (Sách bài tập - trang 147)

  Chứng minh rằng tập hợp những điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC là đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại tâm O của đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy

  help help

  bởi thanh duy 03/08/2018

  có bao nhiêu đường thẳng song song với mặt phẳng (alpha) và đi qua điểm O cho trước

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam Thiên

  Cho hình chop' SABCD , ABCD là hình vuông cạnh a ,SA vuông góc với (ABCD),SA=2a Tính

  a,cos(SB;(ABCD))

  b,cos(SC;(SAB))

  c,cos(SB,CD)

  d,cos ((SBC);(ABCD))

  e,cos((SBC);(SAD))

  f,cos((SBC);(SCD))

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam Thiên

  Cho hình lăng trụ đều ABCA'B'C' .AB=a,AA'=3a.Tính :

  a,cos(AB;(BCC'B'))

  b,cos(AB';CA')

  c,cos(AB';(ACC'A'))

  d,cos((ABC);(ABC'))

  e,cos (AA';(BCA'))

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam Thiên

  Cho hình chop' SABCD , ABCD là hình vuông cạnh a ,SA vuông góc với (ABCD),SA=2a Tính

  a,cos(SB;(ABCD))

  b,cos(SC;(SAB))

  c,cos(SB,CD)

  d,cos ((SBC);(ABCD))

  e,cos((SBC);(SAD))

  f,cos((SBC);(SCD))

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam Thiên

  Cho hình chop' SABCD , ABCD là hình vuông cạnh a ,SA vuông góc với (ABCD),SA=a Tính

  a,cos(SB;(ABCD))

  b,cos(SC;(SAB))

  c,cos(SB,CD)

  d,cos ((SBC);(ABCD))

  e,cos((SBC);(SAD))

  f,cos((SBC);(SCD))

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy