YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 102 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 15 trang 102 SGK Hình học 11 NC

Cho tứ diện ABCD. Tìm điểm O cách đều bốn đỉnh của tứ diện.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp của ΔBCD

Gọi d là đường thẳng đi qua I và vuông góc với mặt phẳng (BCD)

Theo kết quả bài 14. M \( \in \) d ⇔ MB = MC = MD

(d gọi là trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD)

Gọi O là giao điểm của d với mặt phẳng trung trực của AB thì O cách đều bốn đỉnh của tứ diện (O gọi là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 102 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON