YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 104 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho mặt phẳng \((\alpha )\) và hai đường thẳng a, b. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Nếu \(a // (\alpha )\), \(b\perp (\alpha )\) thì \(a \perp b\).

b) Nếu \(a // (\alpha )\), \(b\perp a\) thì \(b\perp (\alpha )\).

c) Nếu \(a // (\alpha )\), \(b//(\alpha )\) thì \(b // a\).

d) Nếu \(a \perp (\alpha ),\) \(b\perp a\) thì \(b // (\alpha )\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

câu a:

a // (α) a // a' (α) (1)

b ⊥ (α) b ⊥a' (2)

(1) và (2) a ⊥ b

Câu b:

Điều này chưa đủ để b ⊥(α)

Câu c: 

a // (α) a // a' (α)

b // (α) b // b' (α)

=> a' và b' có thể cắt nhau nên a và b có thể chéo nhau

Câu d:

a ⊥(α) và b ⊥a thì b có thể nằm trong mp(α)

⇒ Đáp án là:  A đúng, B sai, C sai, D đúng

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 104 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON