RANDOM
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 104 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 104 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho mặt phẳng \((\alpha )\) và hai đường thẳng a, b. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Nếu \(a // (\alpha )\), \(b\perp (\alpha )\) thì \(a \perp b\).

b) Nếu \(a // (\alpha )\), \(b\perp a\) thì \(b\perp (\alpha )\).

c) Nếu \(a // (\alpha )\), \(b//(\alpha )\) thì \(b // a\).

d) Nếu \(a \perp (\alpha ),\) \(b\perp a\) thì \(b // (\alpha )\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

câu a:

a // (α) a // a' (α) (1)

b ⊥ (α) b ⊥a' (2)

(1) và (2) a ⊥ b

Câu b:

Điều này chưa đủ để b ⊥(α)

Câu c: 

a // (α) a // a' (α)

b // (α) b // b' (α)

=> a' và b' có thể cắt nhau nên a và b có thể chéo nhau

Câu d:

a ⊥(α) và b ⊥a thì b có thể nằm trong mp(α)

⇒ Đáp án là:  A đúng, B sai, C sai, D đúng

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 104 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)