YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 102 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 13 trang 102 SGK Hình học 11 NC

Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P). Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

a. Nếu a // (P) và b ⊥ (P) thì b ⊥ a.

b. Nếu a // (P) và b ⊥ a thì b ⊥ (P)

c. Nếu a // (P), b // a thì b // (P)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Đúng a // (β) nên tồn tại a’ ⊂ (P) sao

cho a // a’ mà b ⊥ (P) nên b ⊥ a’.

Do đó b ⊥ a.

b) Sai b có thể song song với (P)

c) Sai b có thể nằm trong (P).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 102 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON