YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 103 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 19 trang 103 SGK Hình học 11 NC

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a và SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC.

a. Chứng minh rằng SG ⊥ (ABC). Tính SG.

b. Xét mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng SC. Tìm hệ thức liên hệ giữa a và b để (P) cắt SC tại điểm C1 nằm giữa S và C. Khi đó hãy tính diện tích thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mp(P).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Vì SA = SB = SC nên S nằm trên trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Mà G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên SG ⊥ mp(ABC)

Gọi I là trung điểm của BC.

Ta có : AI ⊥ BC và BC ⊥ SI

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
SI = \sqrt {S{C^2} - I{C^2}} \\
 = \sqrt {{b^2} - \frac{{{a^2}}}{4}}  = \sqrt {\frac{{4{b^2} - {a^2}}}{2}} 
\end{array}\\
{GI = \frac{1}{3}AI = \frac{1}{3}.a\frac{{\sqrt 3 }}{2} = \frac{{a\sqrt 3 }}{6}}
\end{array}\)

Trong tam giác vuông SGI ta có :

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
SG = \sqrt {S{I^2} - G{I^2}} \\
 = \sqrt {\frac{{4{b^2} - {a^2}}}{4} - \frac{{{a^2}}}{{12}}} 
\end{array}\\
{ = \sqrt {\frac{{12{b^2} - 4{a^2}}}{{12}}}  = \sqrt {\frac{{3{b^2} - {a^2}}}{3}} }
\end{array}\)

b) Kẻ AC1 ⊥ SC thì (P) chính là mp(ABC1)

Vì SAC là tam giác cân mà AC1 ⊥ SC nên C1 nằm giữa S và C khi và chỉ khi 

\(\begin{array}{l}
\widehat {ASC} < {90^0}\\
 \Leftrightarrow A{S^2} + C{S^2} > A{C^2}\\
 \Leftrightarrow 2{b^2} > {a^2}
\end{array}\)

Ta có : AB ⊥ GC và AB ⊥ SG ⇒ AB ⊥ SC

SC ⊥ AC1 và SC ⊥ AB nên SC ⊥ (ABC1)

Thể tích tứ diện SABC là:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{V_{SABC}} = \frac{1}{3}SG.{S_{ABC}} = \frac{1}{3}SC.{S_{AB{C_1}}}}\\
\begin{array}{l}
 \Rightarrow {S_{AB{C_1}}} = \frac{{SG.{S_{ABC}}}}{{SC}}\\
 = \frac{{\sqrt {\frac{{3{b^2} - {a^2}}}{3}} .\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}}}{b} = \frac{{{a^2}\sqrt {3{b^2} - {a^2}} }}{{4b}}
\end{array}
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 103 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON