Bài tập 1 trang 53 SGK Hình học 11

Giải bài 1 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho điểm A không nằm trong mặt phẳng (α) chứa tam giác BCD. Lấy E,F là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC

a) Chứng minh đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng (ABC)

b) Khi EF và BC cắt nhau tại I, chứng minh I là điểm chung của hai mặt phẳng (BCD) và (DEF)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

\(E\in AB \Rightarrow E\in (ABC)\)

\(F\in AC \Rightarrow F\in (ABC)\)

⇒ Đường thẳng EF nằm trong mp(ABC)

Câu b:

\(I \in BC \Rightarrow I \in (BCD)\)

\(I \in EF \Rightarrow I \in (DEF)\)

⇒ I là điểm chung của 2 mặt phẳng (BCD) và (DEF).

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 53 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoài Linh

  A.8 
  B.6
  C.5
  D.4

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Nguyễn Linh Nguyệt

  Cho tứ diện SABC. Lấy E, F trên SA và SB sao cho SA = 2 SE, SF = 2 FA. G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao tuyến của:
  1. ( EFG ) và ( ABC )
  2. ( EFG ) và ( SGC )
  MÌNH CHỈ CẦN VẼ GIÙM MÌNH CÁI HÌNH THÔI Ạ

  Theo dõi (0) 3 Trả lời