YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 54 SGK Hình học 11

Giải bài 7 tr 54 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Gọi I,K lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  (IBC) và  (KAD)

b) Gọi M và N là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Câu a:

Ta có:

\(I\in AD\Rightarrow I\in (KAD)\Rightarrow I\) là điểm chung của 2 mặt phẳng (KAD) và (IBC).

\(K\in BC\Rightarrow K\in (IBC)\Rightarrow K\) là giao điểm chung của 2 mặt phẳng (KAD) và (IBC)

Vậy \((IBC)\cap (KAD)=IK\)

Câu b:

Trong mặt phẳng (ACD), gọi E là giao điểm của CI và DN.

Trong mặt phẳng (ABD), gọi F là giao điểm của BI  và DM.

⇒ E, F là 2 điểm chung phân biệt của 2 mặt phẳng (IBC) và (DMN) nên \((IBC)\cap (DMN)= EF.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 54 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Ngọc Hân
  Cho hình bình hành ABCD tâm O. Ngoài mp (ABCD) lấy điểm S tùy ý và điểm M sao cho M là trung điểm của SC. Tìm giao tuyến của 2mp ( SAC) và (SBD). Tìm giao điểm N của SB và (ADM)
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Lê Ngọc Hân
  Cho h.chóp S.ABCD, đáy là tứ giác ABCD có các cặp cạnh đối không song song. Tìm giao tuyến của 2 mp (SAB) và (SDC). Tìm giao điểm của đường thẳng CB với mp (SAD)
  Theo dõi (1) 6 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1