YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 54 SGK Hình học 11

Giải bài 10 tr 54 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình chóp S. ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng CD và mặt phẳng (SBM)

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC)

c) Tìm giao điểm I của đường thẳng BM và mặt phẳng (SAC)

d) Tìm giao điểm P của SC và mặt pẳng (ABM), từ đó suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SCD) và (ABM)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Câu a:

Trên mp(SCD) gọi N là giao điểm của SM và CD

⇒ N là giao điểm của CD và mp(SBM)

Câu b:

Gọi Q là giao điểm của BN và AC (trên mặt phẳng (ABCD))

⇒ S và Q là 2 điểm chung của 2 mặt phẳng (SBM) và (SAC).

\(\Rightarrow (SBM)\cap (SAC)=SQ\)

Câu c:

Gọi I là giao điểm của SQ và BM (trên mặt phẳng (SBM)).

Vì \(SQ\subset (SAC)\Rightarrow I\) là giao điểm của BM và mp(SAC)

Câu d:

Trên mặt phẳng (SAC) gọi P là giao điểm của AI và SC

Vì \(I\in BM, AI\subset (ABM)\Rightarrow P\) là giao điểm của SC và mp(ABM) 

Trên mp(SCD) gọi K là giao điểm của SD và PM

Vì \(K\in PM\Rightarrow K\in (ABM)\)

⇒ 2 mặt phẳng (SCD) và (ABM) có 2 điểm chung P và K.

\(\Rightarrow (SCD)\cap (ABM)=PK\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 54 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON