Bài tập 9 trang 54 SGK Hình học 11

Giải bài 9 tr 54 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng đáy vẽ đường thẳng d đi qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành, d cắt đoạn BC tại E. Gọi C' là một điểm nằm trên cạnh SC

a) Tìm giao điểm M của CD và mặt phẳng (C'AE)

b) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C'AE)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Câu a:

Vì d không song song với cạnh hình bình hành nên gọi M là giao điểm của d và CD.

\(M\in CD\) và \(M\in AE\Rightarrow M\in (C'AE)\)

⇒ M là giao điểm của CD và (C'AE)

Câu b:

Trong mp(SCD), gọi P là giao điểm của SD và C'M.

Trong mp(SBC), gọi Q là giao điểm của SB và C'E

⇒ Thiết diện cần tìm là tứ diện APC'Q

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 54 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 9 trang 54 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình chóp S.ABCD, các điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc các cạnh SA, SB, SC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tam giác A’B’C’
  • B. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D’ với D’ là giao điểm của B’I với SD, trong đó I là giao điểm của A’C’ với SO, O là giao điểm của AC và BD
  • C.  Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác SA’B’C’
  • D. Thiết diện của (A’B’C’) với hình chóp S.ABCD là tứ giác A’B’C’D

Được đề xuất cho bạn