Bài tập 3 trang 53 SGK Hình học 11

Giải bài 3 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho ba đường thẳng {d_{1}}^{}{d_{2}}^{}{d_{3}}^{} không cùng nằm trong một mặt phẳng và cắt nhau từng đôi một. Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Giả sử \(d_1, d_2, d_3\) không đồng quy. Tức là: d1 lần lượt cắt d2 và d3 tại A và B.

Gọi \(\alpha\) là mặt phẳng qua 2 đường thẳng cắt nhau d2 và d3. Khi đó: 

\(A\in (\alpha ), B\in (\alpha )\) và \(A\in d_1, B\in d_1\)

⇒ d1 nằm trong mặt phẳng \((\alpha )\)

⇒ \(d_1, d_2, d_3\) cùng nằm trên 1 mặt phẳng (trái với giả thiết)

⇒ \(d_1, d_2, d_3\) đồng quy.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 53 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Thiên Mai
  Bài 2.3 (Sách bài tập - trang 66)

  Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm I và lấy các điểm J, K lần lượt là điểm thuộc miền trong các tam giác BCD và ACD. Gọi L là giao điểm của JK với mặt phẳng (ABC)

  a) Hãy xác định điểm L

  b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với các mặt của tứ diện ABCD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  cho hình chóp SABCD có đáy là hbh

  M là trung điểm của SB

  G là trọng tâm của tam giác SAD

  chứng tỏ (CMG) đi qua trung điểm SA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời