Hỏi đáp về Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Nếu các em gặp khó khăn hay có những bài toán hay muốn chia sẻ trong quá trình làm bài tập liên quan đến bài học Hình học 11 Chương 2 Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (9 câu):

 • hi hi

  cho 2 đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O và đường thẳng c cắt mặt phẳng (a , b) tại I khác O . Gọi M là điểm di động trên c và khác I . Chứng minh rằng giao tuyến của các mặt phẳng (M , a) , (M , b) nằm trên một mặt phẳng cố định .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  giải thích vì sao các đồ vật có 4 chân như bàn , ghế ,... thường bị cập kênh ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy

  cho 2 mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến \(\Delta\) . trên (P) cho đường thẳng a và trên (Q) cho đường thẳng b . chứng minh rằng nếu a và b cắt nhau thì giao điểm phải nằm trên \(\Delta\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo

  với một cái thước thẳng , làm thế nào để phát hiện một mặt bàn có phẳng hay không ? nói rõ căn cứ vào đâu mà ta làm như vậy ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan

  cho hình chóp SABCD có đáy là hbh

  M là trung điểm của SB

  G là trọng tâm của tam giác SAD

  chứng tỏ (CMG) đi qua trung điểm SA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thiên Mai
  Bài 2.3 (Sách bài tập - trang 66)

  Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm I và lấy các điểm J, K lần lượt là điểm thuộc miền trong các tam giác BCD và ACD. Gọi L là giao điểm của JK với mặt phẳng (ABC)

  a) Hãy xác định điểm L

  b) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với các mặt của tứ diện ABCD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên
  Bài 2.5 (Sách bài tập - trang 67)

  Cho hình chóp A.ABCD. Lấy M, N và P lần lượt là các điểm trên các đoạn SA, AB và BC sao cho chúng không trùng với trung điểm của các đoạn thẳng ấy. Tìm giao điểm (nếu có) của mặt phẳng (MNP) với các cạnh của hình chóp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam
  Bài 2.9 (Sách bài tập - trang 67)

  Cho tứ diện SABC có D, E lần lượt là trung điểm AC, BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) qua AC cắt SE, SB lần lượt tại M, N. Một mặt phẳng \(\left(\beta\right)\) qua BC cắt SD và SA lần lượt tại P và Q.

  a) Gọi \(I=AM\cap DN,J=BP\cap EQ\). Chứng minh bốn điểm S, I, J, G thẳng hàng

  b) Giả sử \(AN\cap DM=K,BQ\cap EP=L\). Chứng minh ba điểm S, K, L thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Linh Nguyệt

  Cho tứ diện SABC. Lấy E, F trên SA và SB sao cho SA = 2 SE, SF = 2 FA. G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao tuyến của:
  1. ( EFG ) và ( ABC )
  2. ( EFG ) và ( SGC )
  MÌNH CHỈ CẦN VẼ GIÙM MÌNH CÁI HÌNH THÔI Ạ

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huỳnh Tâm Quyên

  Trong mặt phẳng (P), cho A,B,C,D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S không thuộc (P). Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong 4 điểm nói trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn