YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 50 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 11 trang 50 SGK Hình học 11 NC

Cho hình bình hành ABCD nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm S nằm ngoài mp(P). Gọi M là điểm nằm giữa S và A ; N là điểm giữa S và B; giao điểm của hai đường thẳng AC và BD là O

a. Tìm giao điểm của mặt phẳng (CMN) với đường thẳng SO

b. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (CMN)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tìm SO ∩ (CNM)

Trong mặt phẳng (SAC) gọi I là giao điểm của SO với CM

I = SO ∩ CM

mà CM ⊂ (CMN) nên I = SO ∩ (CMN)

b) Tìm (SAD) ∩ (CMN)

Trong mp(SBD) gọi K là giao điểm của NI và SD: K = NI ∩ SD

Ta có: M, K ∈ (CMN) và M, K ∈ (SAD)

Do đó (SAD) ∩ (CMN) = MK

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 50 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Linh Nguyệt

    Cho tứ diện SABC. Lấy E, F trên SA và SB sao cho SA = 2 SE, SF = 2 FA. G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao tuyến của:
    1. ( EFG ) và ( ABC )
    2. ( EFG ) và ( SGC )
    MÌNH CHỈ CẦN VẼ GIÙM MÌNH CÁI HÌNH THÔI Ạ

    Theo dõi (0) 3 Trả lời
  • truc lam
    Bài 2.9 (Sách bài tập - trang 67)

    Cho tứ diện SABC có D, E lần lượt là trung điểm AC, BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) qua AC cắt SE, SB lần lượt tại M, N. Một mặt phẳng \(\left(\beta\right)\) qua BC cắt SD và SA lần lượt tại P và Q.

    a) Gọi \(I=AM\cap DN,J=BP\cap EQ\). Chứng minh bốn điểm S, I, J, G thẳng hàng

    b) Giả sử \(AN\cap DM=K,BQ\cap EP=L\). Chứng minh ba điểm S, K, L thẳng hàng

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON