YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 53 SGK Hình học 11

Giải bài 5 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng \((\alpha )\) có hai cạnh AB và CD không song song. Gọi S là điểm nằm ngoài mặt phẳng \((\alpha )\) và M là trung điểm đoạn SC.

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng SD và mặt phẳng (MAB)

b) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng ba đường thẳng SO, AM, BN đồng quy

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Giao điểm N của SD với (MAB). Chọn mặt phẳng phụ (SBD) chứa SD. Gọi O là giao điểm của AC và BD và I là giao điểm của SO và AM thì \((SBD)\cap (ABM)=BI\). Gọi N là giao điểm của BI và SD (trên mặt phẳng (SBD)) thì N là giao điểm của SD và mp(MAB).

Câu b:

Theo câu a) ba đường thẳng SO, AM và BN đồng quy tại I.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 53 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON