YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.8 trang 64 SBT Hình học 11

Giải bài 2.8 tr 64 SBT Hình học 11

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) cắt nhau theo giao tuyến d. Trong (α) lấy hai điểm A và B sao cho AB cắt d tại I. O là một điểm nằm ngoài (α) và (β) sao cho OA và OB lần lượt cắt (β) tại A’ và B’.

a) Chứng minh ba điểm I, A’, B’ thẳng hàng.

b) Trong (α) lấy điểm C sao cho A, B, C không thẳng hàng. Giả sử OC cắt (β) tại C’, BC cắt B’C’ tại J, CA cắt C’A’ tại K. Chứng minh I, J, K thẳng hàng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 11 | Giải sbt Toán 11

a) I, A’, B’ là ba điểm chung của hai mặt phẳng (OAB) và (β) nên chúng thẳng hàng.

b) I, J, K là ba điểm chung của hai mặt phẳng (ABC) và (A’B’C’) nên chúng thẳng hàng.

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.8 trang 64 SBT Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  cho 2 đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O và đường thẳng c cắt mặt phẳng (a , b) tại I khác O . Gọi M là điểm di động trên c và khác I . Chứng minh rằng giao tuyến của các mặt phẳng (M , a) , (M , b) nằm trên một mặt phẳng cố định .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Huỳnh Tâm Quyên

  Trong mặt phẳng (P), cho A,B,C,D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Điểm S không thuộc (P). Có mấy mặt phẳng tạo bởi S và hai trong 4 điểm nói trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1