Bài tập 2 trang 53 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 11

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng \((\alpha )\). Chứng minh M là điểm chung của \((\alpha )\) với một mặt phẳng bất kì chứa d

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Gọi (\(\beta\)) là mặt phẳng bất kì chứa đường thẳng d.                        

Khi đó: \(M\in d\Rightarrow M\in (\beta )\) và \(M\in (\alpha )\)

⇒ M là điểm chung của \((\alpha )\) và \((\beta )\)

⇒ M là điểm chung của \((\alpha )\) với mọi mặt phẳng bất kỳ chứa d.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 53 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • truc lam
  Bài 2.9 (Sách bài tập - trang 67)

  Cho tứ diện SABC có D, E lần lượt là trung điểm AC, BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) qua AC cắt SE, SB lần lượt tại M, N. Một mặt phẳng \(\left(\beta\right)\) qua BC cắt SD và SA lần lượt tại P và Q.

  a) Gọi \(I=AM\cap DN,J=BP\cap EQ\). Chứng minh bốn điểm S, I, J, G thẳng hàng

  b) Giả sử \(AN\cap DM=K,BQ\cap EP=L\). Chứng minh ba điểm S, K, L thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên
  Bài 2.5 (Sách bài tập - trang 67)

  Cho hình chóp A.ABCD. Lấy M, N và P lần lượt là các điểm trên các đoạn SA, AB và BC sao cho chúng không trùng với trung điểm của các đoạn thẳng ấy. Tìm giao điểm (nếu có) của mặt phẳng (MNP) với các cạnh của hình chóp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời