Bài tập 2 trang 53 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 11

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng \((\alpha )\). Chứng minh M là điểm chung của \((\alpha )\) với một mặt phẳng bất kì chứa d

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Gọi (\(\beta\)) là mặt phẳng bất kì chứa đường thẳng d.                        

Khi đó: \(M\in d\Rightarrow M\in (\beta )\) và \(M\in (\alpha )\)

⇒ M là điểm chung của \((\alpha )\) và \((\beta )\)

⇒ M là điểm chung của \((\alpha )\) với mọi mặt phẳng bất kỳ chứa d.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 53 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 2 trang 53 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hình tứ diện ABCD, phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. AC và BD cắt nhau
  • B. AC và BD không có điểm chung
  • C. Tồn tại một mặt phẳng chứa AD và BC
  • D. AB và CD song song với nhau
 • truc lam
  Bài 2.9 (Sách bài tập - trang 67)

  Cho tứ diện SABC có D, E lần lượt là trung điểm AC, BC và G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) qua AC cắt SE, SB lần lượt tại M, N. Một mặt phẳng \(\left(\beta\right)\) qua BC cắt SD và SA lần lượt tại P và Q.

  a) Gọi \(I=AM\cap DN,J=BP\cap EQ\). Chứng minh bốn điểm S, I, J, G thẳng hàng

  b) Giả sử \(AN\cap DM=K,BQ\cap EP=L\). Chứng minh ba điểm S, K, L thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn