YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 53 SGK Hình học 11

Giải bài 2 tr 53 sách GK Toán Hình lớp 11

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng \((\alpha )\). Chứng minh M là điểm chung của \((\alpha )\) với một mặt phẳng bất kì chứa d

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Gọi (\(\beta\)) là mặt phẳng bất kì chứa đường thẳng d.                        

Khi đó: \(M\in d\Rightarrow M\in (\beta )\) và \(M\in (\alpha )\)

⇒ M là điểm chung của \((\alpha )\) và \((\beta )\)

⇒ M là điểm chung của \((\alpha )\) với mọi mặt phẳng bất kỳ chứa d.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 53 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON