YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 54 SGK Hình học 11

Giải bài 8 tr 54 sách GK Toán Hình lớp 11

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD trên cạnh AD lấy điểm P không trùng với trung điểm của AD

a) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (PMN) và (BCD)

b) Tìm giao điểm của mặt phẳng (PMN) và BC

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

Ta có:

\(E\in MP\Rightarrow E\in (PMN)\)

\(E\in BD \Rightarrow E\in (BCD)\)

⇒ E là điểm chung của 2 mp(PMN) và (BCD).

Mà \(N\in (PMN)\) và \(N\in CD\)

\(\Rightarrow N\in (BCD)\)

⇒ N là điểm chung của 2 mặt phẳng (PMN) và (BCD)

Vậy \((PMN)\cap (BCD)=EN\)

Câu b:

Trong mặt phẳng (BCD) gọi K là giao điểm của 2 đường thẳng EN và BC.

Khi đó: \(K\in EN\Rightarrow K\in (PMN), K\in EN\)

Vậy I là giao điểm của mp(PMN) và BC.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 54 SGK Hình học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON