AMBIENT

Bài tập 3 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 13 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a) A = {a, b};

b) B = {0, 1, 2}.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Các tập con của A là:

\(\emptyset ;\left\{ a \right\}; \left\{ b \right\};\left\{ {a;b} \right\}\)

Câu b:

Các tập con của B là: 

\(\emptyset ;\left\{ 0 \right\};\left\{ 1 \right\};\left\{ 2 \right\};\left\{ {0;1} \right\};\left\{ {0;2} \right\};\)

\(\left\{ {1;2} \right\};\left\{ {0;1;2} \right\}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 13 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

 

AMBIENT
?>