RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 13 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a) A = {a, b};

b) B = {0, 1, 2}.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Các tập con của A là:

\(\emptyset ;\left\{ a \right\}; \left\{ b \right\};\left\{ {a;b} \right\}\)

Câu b:

Các tập con của B là: 

\(\emptyset ;\left\{ 0 \right\};\left\{ 1 \right\};\left\{ 2 \right\};\left\{ {0;1} \right\};\left\{ {0;2} \right\};\)

\(\left\{ {1;2} \right\};\left\{ {0;1;2} \right\}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 13 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)