YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 13 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

a) A = {a, b};

b) B = {0, 1, 2}.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Các tập con của \(A\) là: \(\left\{a\right\}\), \(\left\{b\right\}\), \(\emptyset\), \(A\).

Câu b:

Các tập con của B là: 

\(\left\{0\right\}\), \(\left\{1\right\}\), \(\left\{2\right\}\), \(\left\{0,1\right\}\), \(\left\{0,2\right\}\), \(\left\{1,2\right\}\), \(\emptyset\), \(B\).

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 13 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON