YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 26 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 26 trang 21 SGK Toán 10 NC

Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em. Hãy mô tả các tập hợp sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) A ∩ B là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em.

b) A \ B là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em.

c) A ∪ B là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh

d) B \ A là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON