ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 26 trang 21 SGK Toán 10 NC

Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn Tiếng Anh của trường em. Hãy mô tả các tập hợp sau:

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) A ∩ B là tập hợp các học sinh lớp 10 học môn Tiếng Anh ở trường em.

b) A \ B là tập hợp những học sinh lớp 10 nhưng không học Tiếng Anh ở trường em.

c) A ∪ B là tập hợp các học sinh lớp 10 hoặc học sinh học môn Tiếng Anh

d) B \ A là tập hợp các học sinh học môn Tiếng Anh nhưng không học lớp 10 ở trường em.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Viết Khánh
  Bài 22 (SBT trang 11)

  Cho hai tập hợp :

               \(A=\) {\(3k+1\) | \(k\in Z\)}

               \(B=\) {\(6m+4\)\(m\in Z\)}

  Chứng tỏ rằng \(B\subset A\)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  bach hao
  Bài 21 (SBT trang 11)

  1. Tìm tất cả các tập hợp con của các tập hợp sau :

  a) \(A=\left\{a\right\}\)

  b) \(B=\left\{a,b\right\}\)

  c) \(\varnothing\)

  2. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con, nếu 

  a) A có 1 phần tử ?

  b) A có 2 phần tử ?

  c) A có 3 phần tử ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1