YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 24 trang 21 SGK Toán 10 NC

Xét xem hai tập hợp sau có bằng nhau không:

A = {x ∈ R | (x – 1)(x – 2)(x - 3) = 0} và B = {5; 3; 1}

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

ừ cách cho tập A ta có được A = {1;2;3} vì phương trình (x - 1)(x – 2)(x - 3) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 2 hoặc x = 3. 

Do đó ta có ngay: A ≠ B.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON