ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 24 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 24 trang 21 SGK Toán 10 NC

Xét xem hai tập hợp sau có bằng nhau không:

A = {x ∈ R | (x – 1)(x – 2)(x - 3) = 0} và B = {5; 3; 1}

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

ừ cách cho tập A ta có được A = {1;2;3} vì phương trình (x - 1)(x – 2)(x - 3) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 2 hoặc x = 3. 

Do đó ta có ngay: A ≠ B.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thuy linh

  cho tập hợp B={2;7;12;17;22}. Hãy viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của nó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Tấn Thanh

  Cho A = {1;2;3;4;5}

  B = {3;4;6;9}

  a , tìm các pt x sao cho x thuộc A và x thuộc B

  b, tìm các pt x sao cho x thuộc A và x không thuộc B

  c, tìm các pt x sao cho x không thuộc A và x thuộc B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1