YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 32 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 32 trang 21 SGK Toán 10 NC

Cho A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 9}, B = {0; 2; 4; 6; 8; 9} và C = {3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tìm A ∩ (B \ C) và (A ∩ B) \ C. Hai tập hợp nhận được là bằng nhau hay khác nhau

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có B \ C = {2; 0; 8; 9} nên A ∩ (B \ C) = {2; 9}. Mật khác, ta có A ∩ B = {2; 4; 6; 9} nên (A ∩ B) \ C = {2; 9}. Từ kết quả này ta thấy A ∩ (B \ C) = (A ∩ B) \ C.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON