ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 32 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 32 trang 21 SGK Toán 10 NC

Cho A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 9}, B = {0; 2; 4; 6; 8; 9} và C = {3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tìm A ∩ (B \ C) và (A ∩ B) \ C. Hai tập hợp nhận được là bằng nhau hay khác nhau

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có B \ C = {2; 0; 8; 9} nên A ∩ (B \ C) = {2; 9}. Mật khác, ta có A ∩ B = {2; 4; 6; 9} nên (A ∩ B) \ C = {2; 9}. Từ kết quả này ta thấy A ∩ (B \ C) = (A ∩ B) \ C.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bin Nguyễn

  Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử:

  B= { x thuộc N, x2 > 6 và x < 8 }

  C= { x thuộc N, \(\sqrt{x}\) <4 và x chia hết cho 3 }

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trịnh Lan Trinh

  viết các tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đăc trưng của các phần tử: 

  A= { 1; \(\frac{1}{4}\) ; \(\frac{1}{9}\) ; \(\frac{1}{16}\) ;....; \(\frac{1}{225}\) }

  B= { -1;0;3;8;15;...}

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1