YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 10 NC

Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 10 NC

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {n ∈ N | n ≤ 6} và C = {n ∈ N| 4 < n < 10}. Hãy tìm:

a) A ∩ (B∪C);

b) (A \ B) ∪ (A \ C) ∪ (B \ C).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = {0; 2; 4; 6; 8; 10}, B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} và C = {4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}.

Từ đó A ∩ (B ∪ C) = A và (A \ B) ∪ (A \ C) ∪ (B \ C) = {0; 1; 2; 3; 8; 10}.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 • thanh duy
  Bài 20 (SBT trang 11)

  Liệt kê các phần tử của tập hợp :

  a) \(A=\) {\(3k-1\)\(k\in Z,-5\le k\le3\)}

  b) \(B=\) { \(x\in Z\) | \(\left|x\right|< 10\)}

  c) \(C=\) { \(x\in Z\) | \(3< \left|x\right|\le\dfrac{19}{2}\)}

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm
  Bài 19 (SBT trang 11)

  Tìm một tính chất đặc trưng cho các phần tử của mỗi tập hợp sau :

  a) \(A=\left\{\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{6};\dfrac{1}{12};\dfrac{1}{20};\dfrac{1}{30}\right\}\)

  b) \(B=\left\{\dfrac{2}{3};\dfrac{3}{8};\dfrac{4}{15};\dfrac{5}{24};\dfrac{6}{35}\right\}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài 18 (SBT trang 11)

  Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp 10A. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng ?

  a) \(An\in T\)

  b) \(An\subset10A\)

  c) \(An\in10A\)

  d) \(10A\in T\)

  e) \(10A\subset T\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON