ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 10 NC

Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 10 NC

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {n ∈ N | n ≤ 6} và C = {n ∈ N| 4 < n < 10}. Hãy tìm:

a) A ∩ (B∪C);

b) (A \ B) ∪ (A \ C) ∪ (B \ C).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: A = {0; 2; 4; 6; 8; 10}, B = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} và C = {4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}.

Từ đó A ∩ (B ∪ C) = A và (A \ B) ∪ (A \ C) ∪ (B \ C) = {0; 1; 2; 3; 8; 10}.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 22 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thúy

  a) Cho A = {x ∈ N| x < 20 và x chia hết cho 3}
  Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp A.

  b) Cho tập hợp B = {2, 6, 12, 20, 30}.

  Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  An Nhiên

  Các bạn giúp mình với.Ai nhanh+đúng mik sẽ tích cho

  Cho tập hợp:

  A { x ∈ N* / x  ≤ 10 }

  Tính số phần tử của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1