YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 13 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không?

a) A là tập hợp các hình vuông

B là tập hợp các hình thoi.

b) A = {n ∈ N|n là một ước chung của 24 và 30}

B = { n ∈ N|n là một ước của 6}.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Câu a:

Ta đã biết "hình vuông là hình thoi có một góc vuông" nên mỗi phần tử A là một phần tử của B.

Vậy \(A\subset B.\) Ngược lại, có ít nhất một hình thoi sau đây:

Hình thoi ABCD với \(\widehat{A}=60^0\) không phải là hình vuông.

Vậy \(B \not\subset A\) do đó: \(\left\{\begin{matrix} A\subset B\\ B \not\subset A \end{matrix}\right.\)

Câu b:

Viết dưới dạng liệt kê: 

A = {1,2,3,6}

B = {1,2,3,6}

Vậy \(\left\{\begin{matrix} A\subset B\\ B\subset A \end{matrix}\right.\Rightarrow A=B\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 13 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON