YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 35 trang 22 SGK Toán 10 NC

Bài tập 35 trang 22 SGK Toán 10 NC

Trong các cách viết sau đây cách viết nào đúng, cách viết nào sai:

a) a ⊂ {a; b}           Đúng             Sai 

b) {a} ⊂ {a; b}        Đúng             Sai 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Sai;

b) Đúng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35 trang 22 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON