ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.21 trang 11 SBT Toán 10

Giải bài 1.21 tr 11 SBT Toán 10

Liệt kê các phần tử của tập hợp

a) \(A = \{ 3k - 1|k \in Z, - 5 \le k \le 3\} \)

b) \(B = \left\{ {x \in Z|\left| x \right| < 10} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {x \in Z,3 < \left| x \right| \le \frac{{19}}{2}} \right\}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(A = \left\{ { - 16, - 13, - 10. - 7, - 4, - 1,2,5,8} \right\}\)

\(B = \left\{{-9, -8,..., -1, 0, 1,..., 8, 9} \right\}\)

\(C = \left\{{-9, -8, -7, -6, -5, -4, 4, 5, 6, 7, 8, 9} \right\}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.21 trang 11 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1