ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23 trang 20 SGK Toán 10 NC

Bài tập 23 trang 20 SGK Toán 10 NC

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:

a) A = {2, 3, 5, 7}

b) B = {- 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3}

c) C = {- 5, 0, 5, 10, 15}

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) A = {n ∈ N*| n là số nguyên tố bé hơn 11}

b) B = {n ∈ Z| |n|  ≤ 3}

c) C = {5k | k ∈ Z; -1 ≤ k ≤ 3}

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 20 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Văn Duyệt

  cho A = {a;b;c;d;e}. Số tập hợp con của A có 3 phần tử là

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Bin Nguyễn

  Viết tập hợp con của M={ a;b;c}

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1