ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.19 trang 11 SBT Toán 10

Giải bài 1.19 tr 11 SBT Đại số 10

Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp 10A. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?

a) An ∈ T;

b) An ⊂ 10A;

c) An ∈ 10A;

d) 10A ∈ T;

e) 10A ⊂ T.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Mệnh đề Đúng;

b) Mệnh đề Sai;

c) Mệnh đề Đúng;

d) Mệnh đề Sai;

e) Mệnh đề Đúng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.19 trang 11 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1