YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 13 sách GK Toán ĐS lớp 10

a) Cho A = {\(x \in \mathbb{N}\)|x < 20 và x chia hết cho 3}. Hãy liệt kê các phân tử của tập hợp A.

b) Cho tập hợp \(B = \left \{ 2, 6, 12, 20, 30 \right \}\). Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới 1m65.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

A = {\(x \in \mathbb{N}\)| x<20 và x chia hết cho 3}.

A viết dưới dạng liệt kê là:

A = {0,3,6,9,12,15,18}.

Câu b:

B = {\(x \in \mathbb{N}\)| x<31 và x là ước số chẵn khác 4 và khác 10 của 60}.

Câu c:

Ví dụ: Lớp 10A của em có 5 bạn cao trên 1m65 là: bạn Hải, bạn Lan, bạn Hà, bạn  Thuỷ, bạn Mạnh thì tập Q các bạn ấy là:

Q = {Hải, Lan, Hà, Thuỷ, Mạnh}.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 13 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON