ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 30 trang 21 SGK Toán 10 NC

Cho đoạn A = [-5; 1] và khoảng B = (-3; 2). Tìm A ∪ B và A ∩ B.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

A ∪ B = [-5; 2); A ∩ B = (-3; 1].

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hằng

  cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 20. B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và tập hợp N*. Viết các tập hợp trên bằng cách khác ?Dùng kí hiệu tập hợp con để thể hiện mối quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N các số tự nhiên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phong Vu

  Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách. ( Liệt kê các phần tử của tập hợp, chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó )

                                                      Bài tập Tiếng anh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1