YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 41 trang 22 SGK Toán 10 NC

Bài tập 41 trang 22 SGK Toán 10 NC

Cho hai nửa khoảng A = (0; 2], B = [1; 4). Ttìm CR (A ∪ B) và CR (A ∩ B).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có: A ∪ B = (0; 2] ∪ [1; 4) = (0; 4), từ đây suy ra:

CR(A ∪ B) = (-∞; 0] ∪ [4; +∞).

- Ta có: A ∩ B = [1; 2], từ đây suy ra:

CR(A ∩ B) = (-∞; 1) ∪ (2; +∞).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 22 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON