ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41 trang 22 SGK Toán 10 NC

Bài tập 41 trang 22 SGK Toán 10 NC

Cho hai nửa khoảng A = (0; 2], B = [1; 4). Ttìm CR (A ∪ B) và CR (A ∩ B).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Ta có: A ∪ B = (0; 2] ∪ [1; 4) = (0; 4), từ đây suy ra:

CR(A ∪ B) = (-∞; 0] ∪ [4; +∞).

- Ta có: A ∩ B = [1; 2], từ đây suy ra:

CR(A ∩ B) = (-∞; 1) ∪ (2; +∞).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 22 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1