YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 28 trang 21 SGK Toán 10 NC

Cho A = {1; 3; 5}, B = {1; 2; 3}. Tìm hai tập hợp (A \ B) ∪ (B\ A) và (A ∪ B) \ (A ∩ B). Hai tập hợp nhận được là bằng nhau hay khác nhau?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Ta có A \ B = {5}, B \ A = {2} nên (A \ B) ∪ (B \ A) = {2; 5}       (1)

- Ta cũng có: A ∪ B = {1; 2; 3; 5}, A∩B = {1;3}.

Từ đó ta có:

(A∪B) \ (A∩B) = {2; 5}       (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: (A∪B) \ (A∩B) = (A \ B)∪(B \ A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON