ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28 trang 21 SGK Toán 10 NC

Bài tập 28 trang 21 SGK Toán 10 NC

Cho A = {1; 3; 5}, B = {1; 2; 3}. Tìm hai tập hợp (A \ B) ∪ (B\ A) và (A ∪ B) \ (A ∩ B). Hai tập hợp nhận được là bằng nhau hay khác nhau?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Ta có A \ B = {5}, B \ A = {2} nên (A \ B) ∪ (B \ A) = {2; 5}       (1)

- Ta cũng có: A ∪ B = {1; 2; 3; 5}, A∩B = {1;3}.

Từ đó ta có:

(A∪B) \ (A∩B) = {2; 5}       (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: (A∪B) \ (A∩B) = (A \ B)∪(B \ A).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 21 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Vũ Khúc
  Bài 18 (SBT trang 11)

  Kí hiệu T là tập hợp các học sinh của trường, 10A là tập hợp các học sinh lớp 10A của trường. Biết rằng An là một học sinh của lớp 10A. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng ?

  a) \(An\in T\)

  b) \(An\subset10A\)

  c) \(An\in10A\)

  d) \(10A\in T\)

  e) \(10A\subset T\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nhat nheo

  viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó

  F={\( {x\in Z}\) \(|x+2|\) \(\le\) 1}

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1