YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 33 trang 22 SGK Toán 10 NC

Bài tập 33 trang 22 SGK Toán 10 NC

Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:

a) (A\B) ⊂ A;

b) A ∩ (B\ A) = Ø;

c) A ∪ (B\A) = A ∪ B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 22 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON