ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 42 trang 22 SGK Toán 10 NC

Bài tập 42 trang 22 SGK Toán 10 NC

Cho A = {a; b; c}; B = {b; c; d}, c = {b; c; e}. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(A) A ∪ (B∩C) = (A∪B) ∩ C.

(B) A ∪ (B∩C) = (A∪B) ∩ (A∪C).

(C) (A∪B) ∩ C = (A∪B) ∩ (A∪C)

(D) (A∩B) ∪ C = (A∪B) ∩ C.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: B ∩ C= {b; c}, A ∪ B = {a; b; c; d}, A ∪ C = {a; b; c; e}, A ∩ B = {b; c} nên:

- A ∪ (B∩C) = {a; b; c}, (A∪B) ∩ C= {b; c}

⇒ Khẳng định (A) là sai.

- A ∪ (B∩C) = {a; b; c}, (A∪B) ∩ (A∪C)= {a; b; c}

⇒ Khẳng định (B) là đúng.

- (A ∪ B) ∩ C = {b; c}, (A∪ B) ∩ (A∪ C)= {a; b ;c}

⇒ Khẳng định (C) là sai.

- (A∩B) ∪ C= {b; c; e}, (A∪B) ∩ C= {b; c}

⇒ Khẳng định (D) là sai.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 22 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1