ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.23 trang 12 SBT Toán 10

Giải bài 1.23 tr 12 SBT Đại số 10

Cho hai tập hợp :

A = {3k + 1| k ∈ Z}

B = {6m + 4| m ∈ Z}

Chứng tỏ rằng B ⊂ A

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giả sử x ∈ B, x = 6m + 4, m ∈ Z. Khi đó ta có thể viết x = 3(2m + 1) + 1

Đặt k = 2m + 1 thì k ∈ Z vào ta có x = 3k + 1, suy ra x ∈ A

Như vậy x ∈ B ⇒ x ∈ A hay B ⊂ A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.23 trang 12 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1