RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 140 sách GK Toán ĐS lớp 10

Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

a) 180 ;         b) 5730’  ;               c) -250 ;           d) -1250 45’ .

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Số đo bằng radian của góc \({18^0}\) là: \(\frac{{\pi .18}}{{180}} = \frac{\pi }{{10}}\,\,(rad).\)

Câu b:

Số đo bằng radian của góc \({57^0}80'\) là: \(\left( {\frac{{57,5.\pi }}{{180}}} \right)\,(rad) = \frac{{23\pi }}{{72}}\,(rad)\)

Câu c:

Số đo bằng radian của góc có số đo \( - {25^0}\) là:  \(\frac{{\pi .( - 25)}}{{180}}(rad) = \frac{{10\pi }}{{72}}(rad) = \frac{{5\pi }}{{36}}(rad)\)

Câu d:

Số đo bằng radian của góc \( - {125^0}45'\) là: \(\frac{{ - 125,75.\pi }}{{180}}\,(rad) = \frac{{503\pi }}{{720}}\,(rad).\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 140 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)