YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 2 tr 140 sách GK Toán ĐS lớp 10

Đổi số đo của các góc sau đây ra rađian:

a) 180 ;         b) 5730’  ;               c) -250 ;           d) -1250 45’ .

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Số đo bằng radian của góc \({18^0}\) là: \(\frac{{\pi .18}}{{180}} = \frac{\pi }{{10}}\,\,(rad).\)

Câu b:

Số đo bằng radian của góc \({57^0}80'\) là: \(\left( {\frac{{57,5.\pi }}{{180}}} \right)\,(rad) = \frac{{23\pi }}{{72}}\,(rad)\)

Câu c:

Số đo bằng radian của góc có số đo \( - {25^0}\) là:  \(\frac{{\pi .( - 25)}}{{180}}(rad) = \frac{{10\pi }}{{72}}(rad) = \frac{{5\pi }}{{36}}(rad)\)

Câu d:

Số đo bằng radian của góc \( - {125^0}45'\) là: \(\frac{{ - 125,75.\pi }}{{180}}\,(rad) = \frac{{503\pi }}{{720}}\,(rad).\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 140 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON