YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 5 tr 140 sách GK Toán ĐS lớp 10

Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

a) \(-\frac{5\pi}{4}\);                   b) \(135^0\) 

c) \(\frac{10\pi}{3}\);                     d) \(-225^0\) 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\( - \frac{{5\pi }}{4} = \frac{{3\pi }}{4} - 2\pi \) điểm cần biểu diễn là điểm M1 (trên đường tròn lượng giác).

Câu b:

\({135^0} = {90^0} + {45^0}\) điể, cần biểu diễn là điểm M2.

Câu c:

 \(\frac{{10\pi }}{3} = \frac{{4\pi }}{3} + 2\pi  = \frac{\pi }{3} + \pi  + 2\pi \) điểm cần biểu diễn là điểm M3.

Câu d:

 \( - {225^0} = {135^0} - 360{}^0\) điểm cần biểu diễn là điểm M4

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 140 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON