YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 3 tr 140 sách GK Toán ĐS lớp 10

Đổi số đo của các sau đây ra độ, phút, giây:

a) \(\frac{\pi }{18}\);                     b) \(\frac{3\pi}{16}\)

c) \(-2;\)                                      d) \(\frac{3}{4}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Cung có số đo \(\frac{\pi }{{18}}\) có số đo bằng độ là:

\({\left( {\frac{\pi }{{18}}.\frac{{180}}{\pi }} \right)^0} = {\left( {\frac{{180}}{{18}}} \right)^0} = {10^0}\)

Câu b:

Cung có số đo \(\frac{{3\pi }}{{16}}\) có số đo bằng độ là:

\({\left( {\frac{{3\pi }}{{16}}.\frac{{180}}{\pi }} \right)^0} = {(33.75)^0} = {33^0}45'\)

Câu c:

Cung có số đo -2 có số đo bằng độ là: \({\left( { - 2;\frac{{180}}{\pi }} \right)^0} =  - {114^0}38'58''\)

Câu d:

Số đo bằng độ của cung \(\frac{3}{4}\) là: \({\left( {\frac{3}{4}.\frac{{180}}{\pi }} \right)^0} \approx {42^0}59'37''\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 140 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON