ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 190 SGK Toán 10 NC

Bài tập 4 trang 190 SGK Toán 10 NC

a) Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):

21o30' và 75o54'.

b) Đổi số đo radian của các cung tròn sau ra số đo độ: 2,5 (rad) và 2/π (rad) (có thể dùng máy tính bỏ túi).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có:

\(\begin{array}{l}
{21^0}30' = \frac{{21,5\pi }}{{180}} \approx 0,375\left( {rad} \right)\\
{75^0}54' = \frac{{75,9\pi }}{{180}} \approx 1,325\left( {rad} \right)
\end{array}\)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}
2,5rad = {\left( {\frac{{2,5.180}}{\pi }} \right)^0} \approx {143^0}14'\\
\frac{2}{\pi }rad = \left( {\frac{{\frac{2}{\pi }.180}}{\pi }} \right) \approx {36^0}29'
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 190 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF