YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.3 trang 180 SBT Toán 10

Giải bài 6.3 tr 180 SBT Toán 10

Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo

    a) \(\frac{{3\pi }}{7}\);          b) 49ο;          c) \(\frac{4}{3}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\alpha  = \frac{{3\pi }}{7} \Rightarrow \alpha  \approx {77^0}\)

\(l = \frac{{\pi R\alpha }}{{180}} \approx 33,66cm\)

b) l ≈ 21,380cm

c) l ≈ 33,333cm

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.3 trang 180 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF