ADMICRO
VIDEO

Bài tập 9 trang 191 SGK Toán 10 NC

Bài tập 9 trang 191 SGK Toán 10 NC

Tìm góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương nhỏ nhất, biết một góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo:

a) - 900

b) 10000

c) \(\frac{{30\pi }}{7}\)

d) \( - \frac{{15\pi }}{{11}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nếu góc lượng giác có số đo là a0 thì ta cần xác định số nguyên k để : 0o < a0 + k3600 ≤ 3600. Khi đó: a0 + k3600  là số đo dương nhỏ nhất cần tìm.

a) Với a = - 900 thì k = 1. Số đo dương nhỏ nhất cần tìm là 2700

b) Với a = 1000thì k = - 2. Số đo dương nhỏ nhất cần tìm là 2800

c) Với \(\alpha  = \frac{{30\pi }}{7}\) thì k = - 2. Số đo dương nhỏ nhất cần tìm là: \(\frac{{2\pi }}{7}\)

d) Với \(\alpha  =  - \frac{{15\pi }}{{11}}\) thì k = 1. Số đo dương nhỏ nhất cần tìm là: \(\frac{{7\pi }}{{11}}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 191 SGK Toán 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON