YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.9 trang 180 SBT Toán 10

Giải bài 6.9 tr 180 SBT Toán 10

Cho hình ngũ giác đều ABCDE (các đỉnh lấy theo thứ tự đó và thuận chiều quay của kim đồng hồ) nội tiếp trong đường tròn lượng giác. Số đo bằng radian của các cung lượng giác AB, DA, FA lần lượt là

A. \(\frac{\pi }{5};\frac{{ - 3\pi }}{5};\frac{{ - 4\pi }}{5}\)

B. \(\frac{{ - 2\pi }}{5};\frac{{6\pi }}{5};\frac{{8\pi }}{5}\)

C. \(\frac{{ - 2\pi }}{5};\frac{{6\pi }}{5};\frac{{ - 8\pi }}{5}\)

D. \(\frac{{ - 2\pi }}{5};\frac{{6\pi }}{5};\frac{{ - 8\pi }}{5}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Suy luận: Cung AB ngược hướng dương của đường tròn lượng giác nên có số đo âm, còn DA và EA có số đo dương. Do đó các phương án A, C, D bị loại.

Đáp án: B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.9 trang 180 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF