YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.4 trang 180 SBT Toán 10

Giải bài 6.4 tr 180 SBT Toán 10

Một hình lục giác đều ABCDEF (các đỉnh lấy theo thứ tự đó và ngược chiều quay của kim đồng hồ) nội tiếp trong đường tròn tâm O. Tính số bằng rađian của các cung lượng giác: cung AB, AC, AD, AE, AF.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Sđ cung AB = \(\frac{\pi }{3}\) + k2π, k ∈ Z

Sđ cung AC = \(\frac{2\pi }{3}\) + k2π, k ∈ Z

Sđ cung AD = π + k2π, k ∈ Z

Sđ cung AE = \(\frac{4\pi }{3}\) + k2π, k ∈ Z

Sđ cung AF = \(\frac{5\pi }{3}\) + k2π, k ∈ Z

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.4 trang 180 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF