YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6.6 trang 180 SBT Toán 10

Giải bài 6.6 tr 180 SBT Toán 10

Tìm số x (0 ≥ x ≥ 2π) và số nguyên k sao cho a = x + k2π trong các trường hợp

    a) a = 12,4π          b) a = \(\frac{{ - 9\pi }}{5}\)         C) a = \(\frac{{13\pi }}{4}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) x = 0; 4π; k = 6

b) x = \(\frac{\pi }{5}\); k = -1

c) x = \(\frac{{5\pi }}{4}\); k = 1

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6.6 trang 180 SBT Toán 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF