Bài tập 4 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 140 sách GK Toán ĐS lớp 10

Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

a) \(\frac{\pi }{15}\);                b) \(1,5;\)              c) \(37^0\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Cung có số đo \(\frac{\pi }{{15}}\) có độ dài l bằng \(20.\frac{\pi }{{15}}\,(cm) = \frac{{20\pi }}{{15}}(cm) = 4.19(cm)\)

Câu b:

Độ dài của cung có số đo 1,5 (rad) là l = 1,5 . 20 = 30 (cm)

Câu c:

Cung có số đo \({37^0}\) có số đo bằng (rad) là \(\alpha  = \frac{{37.\pi }}{{360}}\,(rad)\)

Vậy độ dài của cung này là \(l = 20.\frac{{37.\pi }}{{360}} \approx 6,45(cm)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 140 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 4 trang 140 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Một đường tròn có bán kính 15 cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 30o là:

  • A. \(\frac{{5\pi }}{2}\)
  • B. \(\frac{{5\pi }}{3}\)
  • C. \(\frac{{2\pi }}{5}\)
  • D. \(\frac{{\pi }}{3}\)

Được đề xuất cho bạn