YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 87 SGK Đại số 10

Giải bài 1 tr 87 sách GK Toán ĐS lớp 10

Tìm các giá trị x thỏa mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau:

a) \(\frac{1}{x}< 1-\frac{1}{x+1};\) 

b)  \(\frac{1}{x^{2}-4}< \frac{2x}{x^{2}-4x+3};\)

c)  \(2|x| - 1 +\sqrt[3]{x-1}<\frac{2x}{x+1};\)

d) \(2\sqrt{1-x}> 3x + \frac{1}{x+4}.\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
x \ne 0\\
x \ne  - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \in \backslash \left| {0; - 1} \right|\)

Câu b:

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 4 \ne 0\\
{x^2} - 4x + 3 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne  \pm 2\\
x \ne 1\\
x \ne 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \in \backslash \left| {1;3;2; - 2} \right|\)

Câu c:

ĐKXĐ: \(x \ne  - 1 \Leftrightarrow x \in \backslash \left\{ { - 1} \right\}\)

Câu d:

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}
1 - x \ge 0\\
x + 4 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \le 1\\
x \ne  - 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow x \in ( - \infty ;1]\backslash \left\{ { - 4} \right\}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 87 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON