YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 88 SGK Đại số 10

Giải bài 4 tr 88 sách GK Toán ĐS lớp 10

Giải các phương trình sau

a) \(\frac{3x+1}{2}-\frac{x-2}{3}< \frac{1-2x}{4};\)

b) \((2x - 1)(x + 3) - 3x + 1 \leq (x - 1)(x + 3) + x^2 - 5.\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

\(\frac{{3x + 1}}{2} - \frac{{x - 2}}{3} < \frac{{1 - 2x}}{4} \Leftrightarrow \frac{{3(3x + 1) - 2(x - 2)}}{6} - \frac{{1 - 2x}}{4} < 0\)

\(\Leftrightarrow \frac{{7x + 7}}{6} + \frac{{2x - 1}}{4} < 0 \Leftrightarrow 14x + 14 + 6x - 3 < 0 \Leftrightarrow 20x <  - 11\)

\( \Leftrightarrow x <  - \frac{{11}}{{20}}\)

Vậy \(S = \left( { - \infty ; - \frac{{11}}{{20}}} \right)\)

Câu b:

\((2x - 1)(x + 3) - 3x + 1 \le (x - 1)(x + 3) + {x^2} - 5\)

\(\Leftrightarrow 2{x^2} + 5x - 3 - 3x + 1 \le {x^2} + 2x - 3 + {x^2} - 5\)

\( \Leftrightarrow 1 \le  - 5\) vô nghiệm. 

\(S = \emptyset \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 88 SGK Đại số 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON