YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 47 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 47 sách GK Tin học lớp 12

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản trên bảng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Các thao tác cơ bản trên bảng:

 • Cập nhật dữ liệu:
  • Thêm (Add): Nháy nút New Record.
  • Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời.
  • Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nhấn phím Delete.
 • Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng), lọc ra các bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).
 • Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.
 • Thay thế.
 • In dữ liệu.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 47 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF