YOMEDIA
NONE

Tin học 12 Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng


Mục tiêu của bài Các thao tác cơ bản trên bảng nhằm giúp các em biết được các lệnh và thao tác cơ sở trên bảng như cập nhật dữ liệu, sắp xếp dữ liệu, tìm kiếm và lọc dữ liệu, định dạng in dữ liệu. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây để tìm hiểu nội dung chi tiết.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cập nhật dữ liệu

a. Thêm bản ghi

Có 3 cách để thêm bản ghi:

 • Cách 1. Chọn Insert \ New Record
 • Cách 2. Nhấn nút  trên thanh công cụ hay nút dưới bảng.
 • Cách 3. Nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

b. Chỉnh sửa

Các thao tác thực hiện chỉnh sửa bản ghi:

 • Bước 1. Nháy chuột vào bản ghi cần thay đổi
 • Bước 2. Dùng các phím BackSpace hoặc Delete để xóa
 • Bước 3. Gõ nội dung mới

c. Xóa bản ghi

Các thao tác thực hiện xóa bản ghi:

 • Bước 1. Chọn bản ghi cần xóa
 • Bước 2. Nhấn nút  hoặc nhấn phím Delete
 • Bước 3. Hay chọn vào ô đầu tiên của bản ghi, nhấn phím Delete
 • Bước 4. Trong hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes

Hình 1. Hộp thoại khẳng định xóa

Để xóa nhiều bản ghi cũng tương tự nhưng phải chọn nhiều bản ghi: Nhấn ô đầu tiên kéo để chọn, hay nhấn giữ phím Shift.

Lưu ý:

 • Khi đã bị xóa thì bản ghi không thể khôi phục lại được
 • Khi đang nhập hay điều chỉnh thì ở ô đầu tiên cây bút (chưa lưu), chuyển đi nơi khác thì hiện  (đã lưu)

d. Di chuyển trong bảng

Hình 2. Các nút lệnh di chuyển trong bảng

 • Di chuyển bằng phím:
  • Tab: di chuyển về sau
  • Shift + tab: di chuyển về trước
  • Home/End: về đầu và cuối một bản ghi
  • Ctrl + Home: về đầu
  • Ctrl + End: về cuối

1.2. Sắp xếp và lọc 

a. Sắp xếp

Cách thao tác thực hiện sắp xếp dữ liệu:

 • Bước 1. Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiển thị trang dữ liệu
 • Bước 2. Dùng các nút lệnh  (tăng dần) hay  (giảm dần) để sắp xếp các bản ghi của bảng dựa trên giá trị của trường được chọn
 • Bước 3. Lưu lại kết quả sắp xếp

b. Lọc

Cách thao tác thực hiện lọc dữ liệu:

 • Bước 1. Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm
 • Bước 2. Access cho phép lọc với các nút lệnh sau trên thanh Table Datasheet
Lọc theo ô dữ liệu dang chọn.

Lọc theo mẫu, điều kiện trình bày dưới dạng mẫu.

Lọc/Hủy bỏ lọc.

1.3. Tìm kiếm đơn giản

a. Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm (tìm kiếm và thay thế) trong Access tương tự trong Word.

Ví dụ: Để tìm cụm từ nào đó trong bảng, ta thực hiện theo một trong các cách sau:

 • Cách 1: Chọn Edit\ Find...
 • Cách 2: Nháy nút 
 • Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F. Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra. Có thể cung cấp thêm cho việc tìm kiếm:

Hình 3. Hộp thoại Find and Replace

 • Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm.
 • Trong ô Look In: Chọn tên bảng.
 • Trong ô Match, chọn cách thức tìm kiếm.
 • Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

b. Thay thế

Tương tự lệnh Find nhưng phải gõ cụm từ thay thế vào ô Replace With.

Hình 4. Chức năng thay thế

1.4. In dữ liệu

 • Có thể in dữ liệu từ bảng.
 • Thiết đặt trang in và xem trước khi in:
  • Thiết đặt trang in: File\ Page setup
  • Xem trước khi in:    hoặc File\Print Preview
  • In dữ liệu  hoặc File/Print

2. Luyện tập Bài 5 Tin học 12

Sau khi học xong Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng, các em cần nắm vững các nội dung các thao tác trên bảng:

 • Cập nhật dữ liệu như thêm bản ghi, chỉnh sửa và xóa bản ghi, di chuyển trong bảng;
 • Sắp xếp và lọc dữ liệu;
 • Tìm kiếm đơn giản;
 • In dữ liệu.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 5 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 12 Bài 5 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Câu 6-15: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3. Hỏi đáp Bài 5 Tin học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON