ON
YOMEDIA

Diễm Ngọc's Profile

Diễm Ngọc

Diễm Ngọc

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Diễm Ngọc đã đặt câu hỏi: Phương trình đường thẳng Cách đây 11 tháng

  1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G(−2; 0) biết phương trình các cạnh AB, AC theo thứ tự là 4x+y+14=0; 2x+5y-2=0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.

  2.Lập phương trình các cạnh AB, AC của tam giác ABC biết đường tuyến CM có phương trình 2x+y-6=0, A(1; 1) và cạnh BC có phương trình x+y-6=0

   

 • Cho bài toán sau: Trên góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng tọa độ Oxy (x,y >0) có 2 điểm A, B với tọa độ lần lượt là (xA, yA), (xB, yB). Với hai đường tròn có tâm lần lượt là A, B và cùng tiếp xúc với trục Ox, hãy cho biết một trong các tiếp tuyến còn lại của hai đường tròn này có thể có phương trình ở dạng y=cx hay không ( với c là một hằng số )
  Hãy cho biết input/output của bài toán. Viết lưu đồ thuật toán của bài toán trên

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Diễm Ngọc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
 • Diễm Ngọc: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1